Tutti i diritti riservati a Chen Zhi Qiang

…………(¯`'•.
…………..(¯'•(¯'•…………_/)/)
……………(¯'•.(¯'•…….((…..((
…………….(¯`'•(¯'•…((.)..(. ‘ /)
……………..(¯`'•.(¯'((.)….|\_/
…..,,,~”¯¯¯`'¯(_¸´(_.)……|
…(((./………………………)__
..((((.\……),,………..(…../__`\
..))))..\ . .//…¯¯¯¯¯¯¯' \…/… / /
.(((…../ .// ………….. | ./…..\/
.)))…..| ||……………..| |………..♥♥♥
((……..) \\……………..) \………..\|/
.^^^^.""'"'.^^^^^^^..""".^^^^.""""
 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,%%%,
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ,%%%`.%==–
.. .. .. .. .. .. .. .. ..,%%`(.. ‘ |
.. .. .. .. .. .. .. .. ,%%@./’\_/
…….. ..,%.-”-”-”–%%%.”@@__..
…..%%/.. .. .. .. .. .. .. .. .|__`\.. .. .
.%. .’\.. .. .|.. .. .. \.. .. ./.. / /
..,%’.( . . . / ‘———-\.. .|.. .[/
.. .. ..`.. .. . . ……. | . |.. ..
.. .. .. `\ \\.. .. .. . . .| .|.. .. ..
.. .. .. .. ) \\.. .. . . . . ) \

  

 

Disegno art ASCII drago per Facebook

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨▲.︵.▲
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨◄ƒ░░ 0 }…..︵.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨◄ƒ░░░░░░ o")
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ◄ƒ░░░(────.·^'''
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ◄ƒ░░░§ ´
)\¨ ¨ ¨ ¨ ◄ƒ░░░░§ ¨ ¨ ¨✺✺✺
) \ ¨ ¨ ¨◄ƒ░░░░░§¨ ¨ ¨\|//✺
);;\ ¨ ¨ ◄ƒ░.︵.░░░§__(((
);;;\¨ ¨◄ƒ░(░░)\______//
);;;;\¨◄ƒ░░░░░░__//
);;;;;\◄ƒ░░░░░░░░§
);;;;;;;\░░░░░░░░░(((
`"""`´""`´`\|/"""`´\|/""`´`""`´""`""\|/"`´
\|/"""`´""`´"""`´"""""""`´\|/""`´""`""""`´\

 

.. .. .. .. .. .. .. .^\.. .^
.. .. .. .. .. .. .. ./.\\../.\
.. .. .. .. .. .. .. /.. \\/.. \.. .. ..|\____/|…
.. *__*.. .. .. ././.|.\\.. .\.. .._/..O..O \…
.. |.. /.. .. .. ./../..|.. \\..\.. _V.\.. ..\../
. /./\/.. .. .. /.. /.. |.. .\\..\..\/.. .’@__@
/../.. .. .. /.. ./.. .|.. ..\\._\-/.. .. .| U
|..|.. .. ./.. ../.. ..|.. .. \\\_/.. .. ..|
\..|.. ../_.. ../.. .. |.. .. .\\..).. \._|_._
\.. \.. .. .~-./_._.. .|.. ..-.;.(..\_._._,. \’
~.. .~.. .. .. .. .-~-.|.-*.. .. _.. .| .. {-/
.\.. .. ~-.._..-~.. / .. .. .. .. \..*/ .. ./|\’
..\.. .. .. .. .. .. .}.. .. .. .. ..{../
.. ~\. .. .. .. .. .. ‘-/.. .. ../.. \– — –._.
.. ..~\ _._._._._. /.. .. ..>\_-_-_-_-.\\\
.. .. .. .. .. .. .. .^}_._._._._._._.-\\\

 

 

Disegno art ASCII pinguino per profilo di Facebook

 _____________$$$$$$
___________$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$
_________$__________$$$$
________$__$$$_$$$__$$$$
________$____$$$_____$$$
________$_$$$$$$$$$$__$$
________$__$$$$$$$____$$$
________$___$$$$______$$$$
______$$$_____________$$$$$$
_____$$$______________$$$$$$$
____$$$$$______________$$$$$$$$
___$$$$$________________$$$$$$$$$
__$$$$$$__________________$$$$$$$$
_$$$$$$____________________$$$$$$$$
_$$$$$$_____________________$$$$$$$$
$$$$$$$______________________$$_$$$$$
$$$$$_$_______________________$_$$$$$$
$$$$__$_______________________$__$$$$$
_$$$__$_______________________$___$$$$
__$$__$_______________________$___$$$
___$__$_______________________$___$$
______$_______________________$___$
_______$_____________________$
________$___________________$___$$
_________$____________________$$$$$
_________$___________$$$$___$$$$$$$
__________$_____$$$$$____$_$$$$$$$
__________$$$__$_________$$$$$$$
________$$$$$$$$__________$$$$
______$$$$$$$$$$
________$$$$_$$$

 

 

Disegno art ASCII delfino per stato di Facebook

 __________________ ##
_________________###*
______________.*#####
_____________*######
___________*#######
__________*########.
_________*#########.
_________*#######*##*
________*#########*###
_______*##########*__*##
_____*###########_____*
____############
___*##*#########
___*_____########
__________#######
___________*######
____________*#####*
______________*####*
________________*####
__________________*##*
____________________*##
_____________________*##.
____________________.#####.
_________________.##########
________________.####*__*####
 

 

Simbolo art ASCII giraffa per stato di Facebook

_____________________________________________
_______¶¶____________________________________
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________________________
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_______________________
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________________
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________
_____________¶¶¶¶¶¶__________________________
_____________¶¶¶¶¶___________________________
_____________¶¶¶¶¶___________________________
_____________¶¶¶¶¶___________________________
____________¶¶¶¶¶____________________________
____________¶¶¶¶¶____________________________
___________¶¶¶¶¶¶____________________________
___________¶¶¶¶¶¶¶___________________________
___________¶¶¶¶¶¶¶___________________________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶___________________________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶___________________________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶___________________________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________________
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________________
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________________
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_____
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶____
____________¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶____
____________¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶____
____________¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶____
____________¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶____
____________¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶___
____________¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶___
____________¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶__
___________¶¶¶¶_¶¶______________¶¶¶__¶¶¶_¶¶__
___________¶¶¶__¶¶______________¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶__
___________¶¶___¶¶______________¶¶¶__¶¶¶_¶¶__
___________¶¶____¶¶____________¶¶¶___¶¶¶_____
___________¶¶____¶¶___________¶¶¶____¶¶¶_____
__________¶¶¶____¶¶___________¶¶_____¶¶¶_____
__________¶¶_____¶¶__________¶¶______¶¶______
_________¶¶¶_____¶¶_________¶¶¶______¶¶______
_________¶¶¶_____¶¶________¶¶¶_______¶¶¶_____
_______¶¶¶¶____¶¶¶________¶¶¶______¶¶¶¶______
______¶¶¶_____¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶______¶¶¶________
_______________________¶_____________________

 

 

Faccia art ASCII lupo per commenti


_¶¶¶¶¶______________________________________¶¶¶¶
__¶¶____¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶¶______¶¶¶¶___¶
__¶_¶¶_____¶¶¶¶¶¶______________...____¶¶¶¶¶¶_____¶¶
__¶___¶__________¶___________________________¶__¶
__¶____¶___________________________________¶¶___¶
__¶______¶¶_______________________________¶_____¶
__¶_______¶____________________________¶¶_______¶
__¶______¶________________________________¶_____¶
___¶____¶__________________________________¶___¶
__¶¶___¶____________________________________¶___¶
__¶_¶¶¶______________________________________¶_¶
_¶___¶________________________________________¶¶_¶
_¶________________¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶______________¶_¶
¶__¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶_¶
¶__¶__________¶¶__¶¶¶¶¶¶____¶¶¶____¶¶¶¶_________¶_¶
¶_¶¶________¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶____¶¶___¶¶¶_¶¶¶_________¶_¶
¶_¶¶________¶¶_¶Si¶¶¶_¶______¶_¶¶SI¶¶¶¶_¶_______¶¶_¶
¶_¶¶______¶__¶_¶¶¶¶_¶¶________¶¶_¶¶¶¶¶_¶__¶_____¶¶_¶
¶_¶¶¶____¶¶¶_¶¶_¶¶¶_¶¶¶______¶¶¶__¶¶¶_¶_¶_¶____¶¶¶_¶
¶_¶_¶____¶_¶¶__¶___¶¶¶________¶¶¶___¶__¶¶_¶____¶_¶_¶
¶_¶¶_¶__¶___¶¶___¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶___¶¶¶__¶__¶__¶_¶
_¶_¶_¶_¶¶___¶¶¶¶_¶¶¶¶¶________¶¶¶¶__¶¶¶¶___¶____¶_¶
__¶_¶_¶¶______¶¶__¶¶_¶________¶¶¶__¶¶¶___¶__¶¶¶¶_¶
___¶¶¶¶____¶___¶¶____¶________¶___¶¶¶___¶______¶
_____¶¶¶¶______¶¶____¶________¶___¶¶¶_______¶¶
_______¶¶¶¶____¶¶___¶__________¶___¶¶______¶
_________¶¶____¶¶___¶__________¶___¶¶____¶¶
___________¶¶_¶¶¶___¶__________¶___¶¶_¶¶¶
______________¶_¶___¶__________¶___¶_¶
_______________¶¶___¶__________¶___¶¶
________________¶___¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_¶___¶
________________¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶
_________________¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶
__________________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶
__________________¶___¶¶¶¶¶¶¶¶___¶

 

 

Simbolo ASCII gallo per pagina di Facebook

  $$$____________________s$$$s
__$$$$_________________s$$
$$$s
__$__$$_______________$$$$
$a)$s
...___$$_$$$____________$$$$$
$$$$$
__$$_$___$__________$$$$$$
$$
____$_$$$_$$_______$$$$$$$
$
____$$_$$__$$$$$$$$$$$$$$$
$
___$$_$__$$$$$$$$$$$$$$$$$
s
____$$_$_$$$$$$$$$$_$$$$$$
s
_____$$_$$$$$$$$$$$_J$$$$$
$
_____$__$$$$$$$_____$$$$$$
_______$$$$_____$$$$$$$$$
_______$$__$$$$___$$$$$$
________$__$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$
____________$$$$$$$
_____________$__$
_____________$__$
_____________$__$
_____________$$__$
___________$$_$$$_$$

│▒│ /▒/
│▒│/▒/
│▒ /▒/─┬─┐
│▒│▒|▒│▒│
┌┴─┴─┐-┘─┘
│▒┌──┘▒▒▒│
└┐▒▒▒▒▒▒“”

 

 ___________________¶¶¶¶___________________________
_________________¶¶¶__¶¶¶_________________________
_________________¶¶_____¶¶_____________¶¶¶¶¶______
_________________¶¶_____¶¶___________¶¶¶___¶¶_____
__________________¶¶_____¶¶_________¶¶¶____¶¶_____
__________________¶¶_____¶¶_________¶¶_____¶¶_____
___________________¶¶____¶¶¶_______¶¶_____¶¶______
___________________¶¶_____¶¶_______¶¶_____¶¶______
____________________¶¶____¶¶______¶¶_____¶¶_______
____________________¶¶_____¶¶____¶¶______¶¶_______
_____________________¶¶____¶¶____¶¶______¶________
_____________________¶¶_____¶¶__¶¶______¶¶________
_____________________¶¶¶____¶¶__¶¶______¶¶________
______________________¶¶_____¶_¶¶______¶¶_________
______________________¶¶¶____¶¶¶_______¶¶_________
_______________________¶¶______________¶__________
_________________¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶__________
________________¶¶___¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶___¶¶__________
________________¶_____¶¶¶_________¶¶¶_¶¶__________
________________¶______¶¶¶_________¶¶_¶¶__________
____________¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶__________
___________¶¶___¶¶¶_____¶¶__¶¶¶¶_____¶¶¶__________
___________¶¶____¶¶______¶____¶¶______¶¶__________
___________¶¶_____¶¶_____¶¶___¶¶______¶¶¶_________
____________¶¶_____¶¶_____¶___¶¶_______¶¶_________
____________¶¶¶____¶¶¶___¶¶____________¶¶_________
____________¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶_________
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________¶¶¶_________
____________¶¶___¶¶__________________¶¶¶__________
_____________¶¶______________________¶¶___________
_____________¶¶¶____________________¶¶____________
______________¶¶¶__________________¶¶_____________
_______________¶¶¶________________¶¶______________
_________________¶¶_______________¶_______________
_________________¶¶_______________¶_______________
_________________¶¶¶____________¶¶¶_______________
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
__________________________________________________

 

dito medio della mano arte ASCII segno grafico per i commenti su Facebook

________________$$$$
______________$$____$$
______________$$____$$
______________$$____$$
______________$$____$$
______________$$____$$
__________$$$$$$____$$$$$$
________$$____$$____$$____$$$$
________$$____$$____$$____$$__$$
$$$$$$__$$____$$____$$____$$____$$
$$____$$$$________________$$____$$
$$______$$______________________$$
__$$____$$______________________$$
___$$$__$$______________________$$
____$$__________________________$$
_____$$$________________________$$
______$$______________________$$$
_______$$$____________________$$
________$$____________________$$
_________$$$________________$$$
__________$$________________$$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 

 

Immagine di due mani, gesto dito medio arte ASCII per stato di Facebook

…………../´¯/)……….. (\¯`\
…………/….//……….. …\\….\
………../….//………… ….\\….\
…../´¯/…./´¯\………../¯ `\….\¯`\
.././…/…./…./.|_……_| .\….\….\…\.\..
(.(….(….(…./.)..)..(..(. \….)….)….).)
.\…………….\/…/….\. ..\/……………./
..\…………….. /……..\………………/
….\…………..(………. ..)……………./
……\………….\……… ../…………./

 

 

Disegno art ASCII di mano con le corna per commenti

 ________´$$$$`_____________________________,,,_
_______´$$$$$$$`_________________________´$$$`
________`$$$$$$$`______,,________,,_______´$$$$´
_________`$$$$$$$`____´$$`_____´$$`____´$$$$$´
__________`$$$$$$$`_´$$$$$`_´$$$$$`__´$$$$$$$´
___________`$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_´$$$$$$$´_
____________`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$`´$$$$$$´_
___,,,,,,______`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
_´$$$$$`____`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
´$$$$$$$$$`´$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
´$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
___`$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$´_
______`$$$$$$$$$$$$$_$$$$$__$$_$$$$$$_$$´_
_______`$$$$$$$$$$$$,___,$$$$,_____,$$$$$´_
_________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
__________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
____________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
_______________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_

 

 

Simbolo di impronte di piedi art ASCII per bacheca di Facebook

———-Oooo—
———–(—-)—
————)–/—-
————(_/-
—-oooO—-
—-(—)—-
—–\–(–
——\_)-
———–Oooo—
———–(—-)—
————)–/—-
————(_/-
—-oooO—-
—-(—)—-
—–\–(–
——\_)-

 

•.¸(¯`'•.¸*♥♥♥♥♥♥♥♥*¸.•'´¯)¸.•' *
¯`'•.¸(¯`'•.¸*♥♥♥♥*¸.•'´¯)¸.•' ´¯)
♥(¯`'•.¸(¯`'•.¸*♥♥*¸.•'´¯)¸. • ' ´¯)♥
♥♥.¸(¯`'•.¸(¯`'•.* .• '´¯)¸.• '´ ¯)♥♥
♥♥(¯` (_¸.•'♥  testo ♥ ¸.• '´ ¯) ' ¯)♥♥

  

(¯`’•.¸*♫♪(✿◠‿◠)♫♪*¸.•’´¯)
(♥)____     testo ___(♥)
…(_¸.•’´*♫♪(✿◠‿◠)♫♪*`’•.¸_)

 

(¯`’•.¸(¯`’•.¸*♫♪♥(✿◠‿◠)♥♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)
·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠҉     testo    •●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
(_¸.•’´(_¸.•’´*♫♪♥(✿◠‿◠)♥♫♪*`’•.¸_)`’• .¸_)

 

 

♫♪(¯`’•.¸(¯`’•.¸**¸.•’´¯)¸.•’´ ¯)♫♪
_________testo__________
(_¸.•’´(_¸.•’´*♫♪♫♪*`’•.¸_)`’• .¸_)
♫(_¸.•’´(_¸.•’´*♫♪*`’•.¸_)`’•. ¸_)♫

 

Immagine art ASCII fiore e cuore per commenti

 _______(██)_____(██)
_______(███____███)
______(█████_█████)
___(████_███_███_███)
____(████_██_██_████)
_____(████_█_█_████)
_______(███●°●°███)
_______(███●°●°███)
_____(████_█_█_████)
____(████_██_██_████)
___(████_███_███_████)
________(████_████)
________(███___███)
________(██)____(██)
___(█)(█)(█)_____(█)(█)(█)
_(█)(▒)(▒)(█)___(█)(▒)(▒)(█)
(█)(▒)____(▒)(█)(▒)____(▒)(█)
(█)(▒)_______(▒)______.(▒)(█)
(█)(▒)________I_______'(▒)(█)
_(█)(▒)_ _____________(▒)(█)
___(█)(▒)____________(▒)(█)
_____(█)(▒)_______(▒)(█)
______'(█)(▒)____(▒)(█)
________(█)(▒)(▒)(█)
_________'(█)(▒)(█)
____________(█)

 

 (♥)(♥)(♥)(♥)(♥)(♥)(♥)(♥)(♥)(♥)(♥)
(♥)♥♥♥███♥♥♥♥♥♥♥███♥♥♥♥♥(♥)
(♥)♥♥██▓▓██▒▒▒██▓▓██♥♥♥♥(♥)
(♥)♥██▓▓▓▓██▒██▓▓▓▓██♥♥♥(♥)
(♥)♥██▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓██♥♥♥(♥)
(♥)♥♥██▓    testo & testo   ██♥♥♥(♥)
(♥)♥♥♥♥♥██▓▓▓▓▓▓▓██♥♥♥(♥)
(♥)♥♥♥♥♥♥♥██▓▓▓██♥♥♥(♥)
(♥)♥♥♥♥♥♥♥♥██▓██♥♥♥(♥)
(♥)♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥█♥♥♥♥(♥)
(♥)(♥)(♥)(♥)(♥)(♥)(♥)(♥)

 

O°o. .o°O________________________O°o. .o°O.
(✿◠‿◠)*.:。✿___            testo           __✿.。.:*(✿◠‿◠)
.°o.O.o° ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯.°o.O.o°

Immagine arte ASCII di Homer Simpsons

 

▓▓▓▓
▒▒▒▓▓
▒▒▒▒▒▓
▒▒▒▒▒▒▓
▒▒▒▒▒▒▓
▒▒▒▒▒▒▒▓
▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓
▒▓▓▓▓▓▓░░░▓
▒▓░░░░▓░░░░▓
▓░░░░░░▓░▓░▓
▓░░░░░░▓░░░▓
▓░░▓░░░▓▓▓▓
▒▓░░░░▓▒▒▒▒▓
▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▓
▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓
▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓
▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓
▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓
▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓
▒▒▓▒▒▒▒▒▓

  

 

 

Disegno Arte ASCII Homer che mangia la ciambella per commento di Facebook

 

. …,, …. … … ……. … … … ..¸,.„¸¸_
… … . . .. .. .. .. .. .. ..… ..¸.-´•·´~-`\`\.,¸
. … … …. …. …. … . … …¸". . .. . . ..:.::`„
… … .. … ….. ……. .. …,'. . .. . . . . ..:.::'}
. … … … ,. .. , .,.… . ‚-'¸. . . ¸ . . . ..:.::,'
… … … … … … … .. 7_¸‚‚¸_7 _ . ·;',:¸.:‚'¸
. … … … ¸.–~~;-.¸… . ',º¸,,¸¸¸',¨ º¯¨¨ˆ,' ./\/'|
… … .._,´ ~ ` ' ¨ ('´;› …. ;'•–···-:;•~*´ .´ ;;, '
. … …(. ,›- ´ -¬-¸`›;›. …,'. :. :. :. : ´¯`^; ~´
… … ..(¨¯¨¨›´ .¯ (,^´… ‹'_ : :_¸¸¸,:‹ :¸¸;.´:;
. … … .`,´¨¯¨).,;:-* …¸¸.° ¯`^, :. : .:¸.-´:.;|
… … … `-, ´¨¯ .:´, .. ˆ´ .*,-~/`*¬¬*´ ¸,;.:'>,
. … … … |. . . .:.:\ … º /`-,´ . . ¸.-*´\. . .¸;:
… … … . ;. . . ..:.:`-,~·´¬-' `-•*´. . ..`~´¨¸.-`~-.¸
. … … … ]. . . . . ..:`\. ,". . . . . . .. . '7. . . . .:`„
… … … .. '„. . . . . . :'},´. . . . . . . .. :'{. . . . . ..:`„
. … … … . `^-..,,,¸¸¸¸;/;. . . . . . . . .. .:',,,,….–~*;´
… … … … … … . ¸-´. . . . . . . . . .. .::';. . . . .::';
. ….… … … … . ¸-'. . . . . . . . . . . .. .:';. .. . ..::';
… … … … … … /. . . . . . . . . . . . .. .::';. .. . ..:;|
…… …….. … ;. . . . . . . . . . . . .. …:;. .. . ..::'|\
… .. … … … … `'*¬~–….,,,,¸¸¸¸¸¸¸¸,,,,,;;/. .. . ..::;ˆ´
. …….. … . .… …",. .. : : : : : : : : :.::{¸„-¸. ¸ :¸::;
….. . .… … … … . ;"~.„. . . : : : : : : : .::{¸¸/¸;/;:'
. .. … .. . . . ..… …;. .. ¯¨`*^**;. . . : : : :.:::'|
… . .. … … … … .. ;. .. : : :.::::';. .. : : : : .:::;
. … … … … … … .;. . : : : .:.::';. . . : : : .:.::;
… … … … … … .. ;. .. : : :.::::';. .. : : : : .:::;
. … … … … … … .;. . : : : .:.::';. . . : : : :.:::;
… … … … … … .. ;,,¸¸¸¸__¸¸¸;,;;. .. : : : :.::::';
. … … … … … . ¸.-`.,,,¸¸¸_¸¸¸,,,.;¨`'^¬¬~~¬^'´¨;
… … … … … . :´;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-'**^¬·····•~¬^¨;
. … … … … … -::;;;;;;;;;;;;::•;*;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;}
… … … … … … … ¯¯¯ … .`¬-::;;;;;:::-~¬´'~'

 

 

 

 

Simboli ASCII per Faceboook, faccia di Homer Simpsons


 .'/,-Y"     "~-.                            
l.Y             ^.                          
/\               _\_     
i            ___/"   "\                      
|          /"   "\   o !                     
l         ]     o !__./                      
\ _  _    \.___./    "~\                    
  X \/ \            ___./                    
( \ ___.   _..--~~"   ~`-.                  
  ` Z,--   /               \                 
    \__.  (   /       ______)                
      \   l  /-----~~" /                 
       Y   \          /                      
       |    "x______.^                       
       |           \                         
       j            Y 

 

 

 

Arte ASCII Homer per stato di Facebook

  

                    ,;-.
                    ,((--\).
                   /        \
                  |          |
                  |          |
                 (,'"`.  ,'"`.)
                 :     \/     ;
                 `.o  ,'`.  o,'
                 (|`>'`--'`<'|)            ,-,
     ,.           |/        \|         ,-./ /
   _ | \,-.       (          )        | `-'`--.
  ( `' (_/|__      \   (o   /       ,-'     ,-'
   ;         )    ,|`.  - ,'|.      `-.   ) \
   | (    ,-'   _/ `-.`""',-' \---.   /      ;
   |     |   ,-'  \  /\  / \  |   |--/       |
   |     |_,|    / \/  \/   \/\   |          |
   |     `  \   |              \  /        ,'
   |         \  |              | /      _,'
   :          \ ,              `/------'
    `-.___,---')                `.
             ,'                   \
            /                      \
           :                        :
           |                      _,|
            \--.___         __,--' ;
             `.    `"""""""'      ,'
               |                  |
               |      .____,      |
               |         |        |
               |         |        |
               |         |        |
               |         |        |
               |         |        | 
               |         |        |
               |         |        |
               |-._____,-|-.____,-|
               |_        |_       |
             ,'  `------'| `-----' \
            /           _|_         \
            `--._____,-'   `-.___,-'

 

 

     

 Immagine di Bart in ART ASCII per la vostra pagina di Facebook

  

                  /\/\,\,\ ,
                 /        ` \'\,
                /               '/|_
               /                   /
              /                   /
             /                   ;
             ;-""-.  ____       ,
            /      )'    `.     '
           (    o |        )   ;
            ),'"""\    o   ;  :
            ;\___  `._____/ ,-:
           ;                 @ )
          /                `;-'
       ,. `-.______________,|
  ,(`._||         \__\__\__)|
,`.`-   \        '.        |
  `._  ) :          )______,;\_
     \    \_   _,--/       ,   `.
      \     `--\   :      /      `.
       \        \  ;     |         \
        `-._____ ;|      |       _,' 
                \/'      `-.----' \
                 /          \      \

 

                              . .  ,  ,
                              |` \/ \/ \,',
                              ;          ` \/\,.
                             :               ` \,/
                             |                  /
                             ;                 :
                            :                  ;
                            |      ,---.      /
                           :     ,'     `,-._ \
                           ;    (   o    \   `'
                         _:      .      ,'  o ;
                        /,.`      `.__,'`-.__,
                        \_  _               \
                       ,'  / `,          `.,'
                 ___,'`-._ \_/ `,._        ;
              __;_,'      `-.`-'./ `--.____)
           ,-'           _,--\^-'
         ,:_____      ,-'     \
        (,'     `--.  \;-._    ;
        :    Y      `-/    `,  :
        :    :       :     /_;'
        :    :       |    :
         \    \      :    :
          `-._ `-.__, \    `.
             \   \  `. \     `.
           ,-;    \---)_\ ,','/
           \_ `---'--'" ,'^-;'
           (_`     ---'" ,-')
           / `--.__,. ,-'    \ 
           )-.__,-- ||___,--' `-.
          /._______,|__________,'\
          `--.____,'|_________,-'

 

 

 

Immagine di Flanders ART ASCII per profilo

 

             sS$$$$$$$$$$$$$$Ss.
          .$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s.
          $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$S.
          $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s.
          S$$$$'        `$$$$$$$$$$$$$
          `$$'            `$$$$$$$$$$$.
           :               `$$$$$$$$$$$
          :                 `$$$$$$$$$$
       .====.  ,=====.       $$$$$$$$$$
     .'      ~'       ".    s$$$$$$$$$$
     :       :         :=_  $$$$$$$$$$$
     `.  ()  :   ()    ' ~=$$$$$$$$$$$'
       ~====~`.      .'    $$$$$$$$$$$
        .'     ~====~     sS$$$$$$$$$'
        :      .         $$$$$' $$$$
      .sS$$$$$$$$Ss.     `$$'   $$$'
     $$$$$$$$$$$$$$$s         s$$$$
     $SSSSSSSSSSSSSSS$        $$$$$        
          :                   $$$$'
           `.                 $$$'
             `.               :
              :               :
              :              .'`.
             .'.           .'   :
            : .$s.       .'    .'
            :.S$$$S.   .'    .'
            : $$$$$$`.'    .'
               $$$$   `. .' 
                        `

  

  

 

 

Disegno in ART ASCII di tutta la famiglia Simpsons

 

                                             .-~~~-,
                                            (       )
                                          (         )
                     -^x^-               (          )
                   /~     ~\           (           )
                  |         |         (           )
                  |         |        (           )
                  |     __ _,       (~~~~-(     )
                 /\/\  (. ).)       `_'_', (   )
                  C       __)       (.( .)-(  )
                  |   /~~~  \      (_      ( )
                  /   \ ~===='    /_____/` D)
                /`-_   `---'         \     |
           .__|~-/^\-~|_/_   |^^^^^^^||    |
          __.         ||/.\  |       |OooooO
          \           ---. \ |       |      \ _
         _-    ,`_'_'  .~\  \|__   __|-____  / )
        <     -(. ).)   > \  ( .\ (. )     \(_/ )
         ~-       _) \_- ooo @  (_)  @      \(_//.
        / /_C (-.____)  /((O)/       \     ._/\~_.
       /   |_\     /   / /\\\\`-----''    _|>o<  |__
       |     \ooooO   (  \ \\ \\___/     \ `_'_',  /
        \     \__-|    \  `)\\-^\\ ^--.  /_(.(.)- _\
         \   \ )  |-`--.`--=\-\ /-//_  '  ( c     D\
          \_\_)   |-___/   / \ V /.~ \/\\\ (@)___/ ~|
         /        |       /   | |.  /`\\_/\/   /   /
        /         |      (   C`-'` /  |  \/   (/  /
       /_________-        \  `C__-~   |  /    (/ /
            | | |          \__________|  \     (/


._|\______________________,
../ `–||||||||———————–]
_==o ____________________|
…),—.(_(__) /
..// (\) ),——’
.//___//
/—-

 

 .._|\_________________/\_
…/ ///// ___(___)__________()
. /_________________(____()
….)———(_(__))
…//———//
..//———//
.//———//
//_____//

 

Immagine Ascii di pistola semplice per commento e stato di Facebook

….._\____________________,,__
…./ `–│││││││││———————-_]
…/_==o ____________________
…..),—.(_(__) /
….// (\) ),——
…//___//
../`—-' / …
./____ / … .
 

 

 Immagine Ascii di pistola corta per Facebook

…_…|..__________ __________, ,
……/ `—___________—- _____|]
…../_==o;;;;;;;;__ _____.:/
…..), —.(_(__) /
….// (..) ), —-”
…//___//
..//___//

 

 

 Immagine Ascii di pistola corta  con proiettile per Facebook

…..____________________ , ,__
……/ `—___________—-_____] – - – - – - – - ░ ▒▓▓█D
…../_==o;;;;;;;;_______.:/
…..), —.(_(__) /
….// (..) ), —-"
…//___//
..//___//
.//___//
 

 

 

Simboli Ascii di mitra per commento di Facebook

 

 

︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤──

 

︻┳═一

 

                               ,._
                       ,–.    |   `-.
                    ,-'    \   :      `-.
                   /__,.    \  ;  `–.___)
                  ,'    \    \/   /       ,-"`.
                     __,-' – /   '\      '   ,'
                  ,-'              `-._ ,—^.
                  \   ,                `-|    |
                   \,(o                  ;    |
               _,-'   `-'                |    |
            ,-'                          |    |
        Y8PYF                            ;    ;
        `"" `           ,         ,–   /    :
         \      .   ___/|       ,'\   ,' ,'  ;
          `.     ;-' ___|     ,'  |\   ,'   /
            `—'  __\ /    ,'    | `-'   ,'
      ,-           \ ,'   ,'      `–.__,'
    ,'     ,-'     ,'    /
         ,'  ,     `—-'     
           ,'
          (
           `

 

         ,–._______,-.
       ,','  ,    .  ,_`-.
      / /  ,' , _` “. |  )       `-..
     (,';'""`/ '"`-._ ` \/ ______    \\
       : ,o.-`- ,o.  )\` -'      `—.))
       : , d8b ^-.   '|   `.      `    `.
       |/ __:_     `. |  ,  `       `    \
       | ( ,-.`-.    ;'  ;   `       :    ;
       | |  ,   `.      /     ;      :    \
       ;-'`:::._,`.__),'             :     ;
      / ,  `-   `–                  ;     |
     /  \                   `       ,      |
    (    `     :              :    ,\      |
     \   `.    :     :        :  ,'  \    :
      \    `|– `     \ ,'    ,-'     :-.-';
      :     |`–.______;     |        :    :
       :    /           |    |         |   \
       |    ;           ;    ;        /     ;
     _/–' |   -hrr-   :`– /         \_:_:_|
   ,',','  |           |___ \
   `^._,–'           / , , .)
                      `-._,-'

       __,—–._                       ,-.
     ,'   ,-.    \`—.          ,—–<._/
    (,.-. o:.`    )),"\\-._    ,'         `.
   ('"-` .\       \`:_ )\  `-;'-._          \
  ,,-.    \` ;  :  \( `-'     ) -._     :   `:
(    \ `._\\ ` ;             ;    `    :    )
  \`.  `-.    __   ,         /  \        ;, (
   `.`-.___–'  `-          /    ;     | :   |
     `-' `-.`–._          '           ;     |
           (`–._`.                ;   /\    |
            \     '                \  ,  )   :
            |  `–::—-            \'   ;  ;|
            \    .__,-      (        )   :  :|
             \    : `——; \      |    |   ;
              \   :       / , )     |    |  ( 
              \   \      `-^-|     |   / , ,\
                )  )          | -^- ;   `-^-^'
             _,' _ ;          |    |
            / , , ,'         /—. :
            `-^-^'          (  :  :,'
                             `-^–'

                                  _.-.._         _._
                             _,/^^,y./  ^^^^"""^^\= \
                             \y###XX;/  /     \    ^\^\
                               `\Y^   /   .-==||==-.)^^
           ,.-=""""=-.__       /^ (  (   -/<0>++<0>(
         .^      .: . . :^===(^ \ (  (  /“`^^^^^^^)
        /      .: .,GGGGp,_ .(   \   /    /-(o'~'o))
      .^      : . gGG"""YGG}. \   )   / /  _/-====-\
     /       (. .gGP  __ ~~ . .\  \  (    (  _.—._)
    /        (. (GGb,,)GGp. . . \_-^-.__(_ /______./
   (          \ . `"!GGP^ . . . . ^=-._–_–^^^^^~)
   (        /^^^\_. . . . . . . . . . . . . . . . )
   )       /     /._. . . . . . . . . . . . . ._.=)
   \      /      |  ^"=.. . . . . . . ._++""\"^    \
    \    |       |       )^|^^~'—'~^^      \     )
    )   /        )      /   \                 \    \
    |`  |        \     /\    \                (    /
    |   |         (   (  \ . .\               |   (
    )   |         )   )   ^^^^^^              |   |
   /. . \         |  '|                       )   (
   ^^^^^^         )    \                      /. . \
                  / . . \                     ^^^^^^
                  ^^^^^^^

Ipod e radio ASCII  musica per Facebook

╔══╗♫
║██║
║(O)║ ♫
╚══╝        
╔═══╗ ♪
║███║ ♫
║ (●) ♫
╚═══╝♪♪
╔══╗♫
║██║ ♥ мusic♥
║(o)║
╚══╝

╔══╗♫ *´”)
║██║ ¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨) ♫ ♪           lıllı ((((̲̅̅●̲̲̅̅̅̅=̲̲̅̅̅̅●̲̅̅)))) ıllı       lıllı ((((|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|)))) ıllı
║(O)║ (¸.•´ (¸.• ♫ ♪
╚══╝

  

 
Barre di caricamento 

 Loading…
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒
10%
███▒▒▒▒▒▒▒
30%
█████▒▒▒▒▒
50%
███████▒▒▒
100%
██████████ 

 
 
  

Barra volume semplice

 :¨·.·¨:
`·.мusic ♫ ♪ ♥
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬x▬▬▬

 

 

Box volume per il tuo profilo Facebook

: .ılı.——Volume——.ılı.
: ▄ █ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █
: Min- – – – – – – – – – -●Max

 

 

Pulsanti lettore Cd/Mp3

◄◄ Indietro

►► Avanti

► Play

▌▌Pausa

█ Stop

 

Volume e note

▶Music♩♪♫♬ Volume:
▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ █

ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
█▄█ █ █▀█ █▄█ █▀█ █▀█
█▀█ █ █▀▀ █▀█ █▄█ █▀▀
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ

█▄█ █ █▀█ █▄█ █▀█ █▀█
█▀█ █ █▀▀ █▀█ █▄█ █▀▀

 

Testo HappyBirthday per profilo di Facebook

╔♫╗────────╔═╦╗─♫╗╔╗─╔╗─♥──
║╩╠═╦═╦═╦╦╗║╚╠╬╦╣╚╣╚╦╝╠═╦╦╗
║╦║╬║╬║╬║║║║╔║║╔╣╔╣║║╬║╬║║║
╚╩╩╩╣╔╣╔╬╗║♫═╩╩╝╚═╩╩╩═╩╩╬╗║
────♫╝╚╝╚═╝─────────────╚═♥
ஜ۩۞۩ஜ NOME dell’amico/a   ஜ۩۞۩ஜ

 

 Testo  I love per profilo di Facebook

╔♫═╗╔╗ ♥
╚╗╔╝║║♫═╦╦╦╔╗
╔╝╚╗♫╚╣║║║║╔╣
╚═♫╝╚═╩═╩♫╩═╝
ஜ۩۞۩ஜ NOME ஜ۩۞۩ஜ

╔╗╔═╦╦╦═╗
║╚╣║║║║╩╣
╚═╩═╩═╩═╩


║║♫═╦╦╦╔╗
♫╚╣║║║║╔╣
╚═╩═╩♫╩═╝

 

 Testo  Iol  per profilo di Facebook

╔╗╔═╦╗
║╚╣║║╚╗
╚═╩═╩═╝

 

  Testo  superman per profilo e stato di Facebook

╔═╗ IS
║═╬╦╦═╦═╦═╦══╦═╦═╗™
╠═║║║╬║╩╣╔╣║║║╬║║║
╚═╩═╣╔╩═╩╝╚╩╩╩╩╩╩╝
════╚╝════════

 

  Scritta Love per commenti e stato Facebook

─▀██▀─▄███▄─▀██─██▀██▀▀▀♥─
──██─███─███─██─██─██▄█───
──██─▀██▄██▀─▀█▄█▀─██▀█───
─▄██▄▄█▀▀▀─────▀──▄██▄▄▄█

 

 Simpatico testo Welcome

╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗
║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣
╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝

 

 Scritta Hello da copiare e incollare sul vostro profilo di Facebook

║║╔║║╔╗ ║
╠╣╠║║║║ ║
║║╚╚╚╚╝ O

 

Scritta Go da copiare e incollare sul vostro profilo di Facebook

╔═╦═╗
║╔╣║║
╚═╩═╝

╔═╗╔╗
║╔╬╝║
╚═╩═╝

╔╗╔╣
╚╣╚╝

               _,.,
                 ,'   ,'
                /   ,'
               /   ,
              /   ,
             /   '
            /   ,'
            '.__|
             |  |
             |__|
             |  |
             |__|
             |  |
             |__|
             |  |
             |__|
             |, |
             |--|
             |__|
             |  |
             |--|
             |__|
             |__|        ,-.
             |__|'     ,'  /
        _,.-'     ',_,' o /
       /     8888        /
       |                /
        1              /
        `L   8888     /
         |           /
        /    ====    \
       /     ____     \
      /     (____)  o  \
     /             o    \
    /             o     ,'

   /               _,.'^
  /        __,.-"~^
',,..--~~^             
          

 

 

       .''''.
     o|    |o
     o|    |o
     o|    |o
      ',__,'
       |  |
       |__|
       |  |
       |__|
       |  |
       |--|
       |__|
       |, |
       |--|
       |__|
       |__|
       |__|
       |__|
  . -  |__|  - .
' '   |__|   ' '
'  '..'|__|'..'  '
.                .
'     8888     '
  '            '
  :    8888    :
'     ____     '
'     (____)     '
:             o o  :
'.          o o .' 
  '-.,______,.-' 

 

 

_,-----,____g===;,
<'.._____,-------g  ;
                   \   \,
                     q   q,
                      q    q,
                     [='     q
                       `;  O  p
                         k  O  p -{0
                          l  O  p -o
                          ,i     p
                           P  O   |
                         q:|   O| |BD
                            [   | P b
                            |   |  |____________
                          [ |   |  |\         /
                          | '   |  P :       ;
                          | [   0   Q:  ( )  ;
                           [ P  ( )  |;  ( ) ;
                           :Q  ( )  V        p
                            \   [           ;
                             \',     O    /
                               ' ; _ . '

 

                         ,-.        _.---._               
                        |  `\.__.-''       `.                   
                         \  _        _  ,.   \               
   ,+++=._________________)_||______|_|_||    |                
  (_.ooo.===================||======|=|=||    |    
     ~~'                 |  ~'      `~' o o  /                 
                          \   /~`\     o o  /              
                           `~'    `-.____.-' 

 

    _________/--------\__________
   /#0***  **  [****]  ** CASIO#/|
  ///////////////////////////////
/-----------------------------/
           \    ||    /
             \ /  \ /
              |\  / \
               \/\   |    
              / |  \/
            /  /  /  \
          /    \  \**\ \
               []    /
                    "

 


         _...._
      "         " .__  . " .   
   "     *.__            .  )                       o
"           ~*          . ~                  o o o |
|@@\-------:--------=========================|* * * * ` .
|@@/-------:------===========================|* * * * .'
"         __.*       . "                     o o o |
".      *~       .-  .                             o
    ",.  .____.  "


         

               _,.,
                 ,'   ,'
                /   ,'
               /   ,
              /   ,
             /   '
            /   ,'
            '.__|
             |  |
             |__|
             |  |
             |__|
             |  |
             |__|
             |  |
             |__|
             |, |
             |--|
             |__|
             |  |
             |--|
             |__|
             |__|        ,-.
             |__|'     ,'  /
        _,.-'     ',_,' o /
       /     8888        /
       |                /
        1              /
        `L   8888     /
         |           /
        /    ====    \
       /     ____     \
      /     (____)  o  \
     /             o    \
    /             o     ,'

   /               _,.'^
  /        __,.-"~^
',,..--~~^             
          

 

 

       .''''.
     o|    |o
     o|    |o
     o|    |o
      ',__,'
       |  |
       |__|
       |  |
       |__|
       |  |
       |--|
       |__|
       |, |
       |--|
       |__|
       |__|
       |__|
       |__|
  . -  |__|  - .
' '   |__|   ' '
'  '..'|__|'..'  '
.                .
'     8888     '
  '            '
  :    8888    :
'     ____     '
'     (____)     '
:             o o  :
'.          o o .' 
  '-.,______,.-' 

 

 

_,-----,____g===;,
<'.._____,-------g  ;
                   \   \,
                     q   q,
                      q    q,
                     [='     q
                       `;  O  p
                         k  O  p -{0
                          l  O  p -o
                          ,i     p
                           P  O   |
                         q:|   O| |BD
                            [   | P b
                            |   |  |____________
                          [ |   |  |\         /
                          | '   |  P :       ;
                          | [   0   Q:  ( )  ;
                           [ P  ( )  |;  ( ) ;
                           :Q  ( )  V        p
                            \   [           ;
                             \',     O    /
                               ' ; _ . '

 

                         ,-.        _.---._               
                        |  `\.__.-''       `.                   
                         \  _        _  ,.   \               
   ,+++=._________________)_||______|_|_||    |                
  (_.ooo.===================||======|=|=||    |    
     ~~'                 |  ~'      `~' o o  /                 
                          \   /~`\     o o  /              
                           `~'    `-.____.-' 

 

    _________/--------\__________
   /#0***  **  [****]  ** CASIO#/|
  ///////////////////////////////
/-----------------------------/
           \    ||    /
             \ /  \ /
              |\  / \
               \/\   |    
              / |  \/
            /  /  /  \
          /    \  \**\ \
               []    /
                    "

 


         _...._
      "         " .__  . " .   
   "     *.__            .  )                       o
"           ~*          . ~                  o o o |
|@@\-------:--------=========================|* * * * ` .
|@@/-------:------===========================|* * * * .'
"         __.*       . "                     o o o |
".      *~       .-  .                             o
    ",.  .____.  "

Tutti i diritti riservati a Chen Zhi Qiang